Čím se ve své vědecké práci zabýváte a jaké je Vaše postavení?

Pracuji jako Junior researcher na Ústavu molekulární a translační medicíny. Během studia jsem se  věnovala převážně hledání biomarkerů, které by mohly pomoci při diagnostice, predikci účinnosti léčby či objasnění prognózy karcinomu prsu. V posledních letech se věnuji převážně onemocněním, které jsou způsobeny lidským papilomavirem (HPV), možnostem screeningu karcinomu děložního čípku, hledání nových biomarkerů.

Kdy jste se pro vědu rozhodla?

Pro vědeckou práci v oblasti onkologického výzkumu jsem se rozhodla již na vysoké škole, kde jsem si toto téma zvolila pro svoji bakalářskou práci. V tehdejší Laboratoři experimentální medicíny, která se rozrostla až na Ústav molekulární a translační medicíny, pracuji dodnes.

Jak Vaše rozhodnutí přijalo okolí, rodina, přátelé?

Neřekla bych, že jinak než kdybych dělala cokoliv jiného. Pravdou ale je, že vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti a docela nabitý program, je moje rodina poněkud více zaměstnaná. Tak to ale asi je u většiny zaměstnaných matek.

Čeho chcete ve vědě dosáhnout a bylo by to snazší, kdybyste byla muž?

Chtěla bych dále pracovat na projektech, které mají smysl, mají přímý dopad na klinickou praxi a mohou tak opravdu někomu pomoci. Osobně si myslím, že muži i ženy mají rovnocenné příležitosti, je to jen o čase a energii, kterou je člověk ochotný a schopný práci věnovat.

 

Dle Vašeho názoru, panuje stále předsudek, že ženy postrádají logické myšlení?

Domnívám se, že ne nebo jsem se s tím alespoň nesetkala. Logické myšlení není vázané na pohlaví, jedinci s logickým myšlením se najdou mezi muži i ženami. To jestli člověk má nebo nemá logické myšlení lze navíc velice rychle poznat.

Mají ženy ve vědě nějakou herní výhodu, např. intuice?

Intuice je ve vědě a v životě obecně velmi důležitá. Nicméně, stejně jako s logickým myšlením, si myslím, že jsou na tom muži i ženy s intuicí podobně nebo alespoň ti, kteří se pohybují ve vědě.

Sdílej