Nadace pro výzkum rakoviny se zavázala přispívat k lepší informovanosti pacientů a jejich rodinných příslušníků, jimž do života vstoupila rakovina.

Vytvořením fóra, na němž se dotčení touto nemocí budou moci setkat s odborníky na výzkum a léčbu onkologických onemocnění, se pokusíme vytvořit prostor nejen pro edukaci pacientů, ale i pro diskuzi různých skupin, které pomáhají pacientům v rámci své profese či ve volném čase, nebo pracují ve veřejném zdravotnictví.

 

Bezplatná účast na konferenci je vyhrazena pro 120-150 účastníků přednostně z řad pacientů a jejich rodinných příslušníků. 

 

Bližší info bude k dispozici týden před konáním konference.

Onko Pacient 2023

Co bude programem konference?

8:30
registrace

10:00
začátek konference

16:30
předpokládaný konec konference

O RAKOVINĚ

Proč a jak vznikají nádorová onemocnění? Dá se před nimi chránit?

Přednášející:
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY DIAGNOSTIKY & LÉČBY NÁDORŮ

Co všechno čeká nemocné při stanovení diagnózy a léčbě? Jak je organizovaná péče o pacienty?

Přednášející:
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA

Protinádorová léčba šitá na míru! Co tento pojem, často používaný pacienty, znamená a jaký má význam pro současnou onkologii?

Přednášející:
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (Laboratorní diagnostika)
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (Z pohledu klinika)

PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ PROGRAMY

Stát hradí pojištěncům nákladné preventivní programy. Které to jsou, a proč má smysl nepodceňovat prevenci, i v případě, že už jste rakovinou v minulosti onemocněli?

Přednášející:
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

VÝZKUM RAKOVINY V ČR

Proč je důležité podporovat výzkum rakoviny v České republice? Na čem aktuálně čeští vědci pracují?

Přednášející:
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

DĚDIČNOST NÁDOROVÝCH NEMOCÍ

Co se skrývá v naší DNA? Jak se dědí dispozice k nádorovým chorobám? Které geneticky podmíněné nádory jsou nejčastější?

Přednášející:
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.

KLINICKÉ STUDIE JAKO JEDNA Z MOŽNOSTÍ PŘÍSTUPU PACIENTŮ K INOVATIVNÍ LÉČBĚ

Kdy je vhodné zvažovat léčbu v rámci klinické studie? Kde se dozvím více informací? Mohu se zařadit do klinické studie v zahraničí?

Přednášející:
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

KARCINOM PLIC

Diagnóza karcinomu plic – tichý nepřítel, který není hrozbou jen pro kuřáky.

Přednášející:
doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

ZEPTEJTE SE NAŠICH ODBORNÍKŮ

Panelová diskuse, v průběhu které můžete položit dotazy našim odborníkům k tématu konference. Diskuzi moderuje prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

 

Členové diskuze:

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

Záštitu nad konferencí udělilI

Eva PAVLOVÁ

manželka prezidenta České republiky

Bohuslav SVOBODA

primátor hlavního města Prahy

Sponzor

Organizátor

Produkce

Za podpory

Sdílej