Proč podporovat právě výzkum rakoviny?

doc.MUDr. Marián Hajdúch, PhD.

místopřeceda správní rady Nadace/onkolog

Proč podporovat právě výzkum rakoviny?

Tuto otázku dostáváme často a je pochopitelná. S onkologickým onemocněním se v životě setká každý z nás, ať už přímo u sebe nebo svých blízkých. S prodlužující se délkou dožití se navíc tato pravděpodobnost ještě více zvyšuje.

V České republice je nádorové onemocnění diagnostikováno přibližně u 94 000 spoluobčanů každý rok. Současně mezi námi žije kolem 542 000 lidí, kteří se z nádorového onemocnění vyléčili, nebo jsou aktuálně v léčbě. I díky výzkumu nádorů se denně z této nemoci vyléčí přes 180 občanů. Přes veškeré pokroky však každoročně chorobě podlehne 27 000 pacientů, což odpovídá zhruba jednomu úmrtí každých 20 minut. Výskyt nádorových chorob narůstá vysokým tempem, až o 20% každých 10 let.

Nesmíme proto polevit v hledání nových léků, léčebných a preventivních postupů, možností včasné diagnostiky a ve snaze o lepší pochopení podstaty zhoubných onemocnění. Dobrým důkazem efektivnosti vynaloženého úsilí je dlouhodobě stagnující úmrtnost a to i přes setrvale rostoucí výskyt onkologických onemocnění.

Co všechno výzkum nádorů obnáší?

Pochopení molekulární podstaty nádorů

Hledání mechanismů podílejících se na přeměně normální buňky v nádorovou, faktorů karcinogeneze, genetického rizika, způsobu metastazování, mechanismů jakými unikají buněčnému stárnutí, odolávají působení léčiv, atd. Je to v podstatě orientovaný základní výzkum, který přináší nové znalosti nezbytné pro identifikaci molekulárních cílů, na které zaměřujeme hledání nových léčiv a diagnostických postupů.

Nádory musíme lépe diagnostikovat

Zlepšení výsledků léčby přináší v posledních letech i nové diagnostické postupy, které umožňují včasné zachycení nádorů ve stádiu, kdy jsou ještě vyléčitelné a také lepší pochopení jejich biologické povahy pro stanovení optimální léčebné strategie (takzvaná personalizovaná medicína).

Nové metody zobrazování a molekulární diagnostiky umožňují i monitorování aktivity nemoci, její odpovědi na léčbu a včasnou změnu neúčinné nebo toxické léčby.

 

Zhoubný nádor je komplexní organizmus a jeho výzkum není vždy jednoduchý a ani atraktivní, často trvá mnoho let a řada výzkumníků se uplatnění svých výsledků v praxi nedočká.

M. Hajdúch

Výzkum nových léků a léčebných postupů

Zlepšování léčebných výsledků není jen o hledání a testování nových léků. Výzkum léčiv je podstatný, ale léčba je komplexní a zahrnuje celou řadu dalších terapeutických postupů, kterým je třeba rovněž věnovat pozornost. Příkladem je radioterapie (např. léčba fotonovým i protonovým zářením), nové chirurgické přístupy (např. robotická a miniinvazivní chirurgie), nové zobrazovací a intervenční techniky, které ovšem nebývají v centru zájmu velkých farmaceutických firem a vyžadují podporu výzkumu z jiných zdrojů. Podpora akademického výzkumu v oblasti využití stávajících léčiv v nových indikacích (takzvaný re-purposing léků) je rovněž významná, jelikož se tyto léky mohou rychle dostat k pacientům a velké farmaceutické firmy o ně nejeví dostatečný zájem.

Nádorům musíme lépe předcházet

Předejít problému je vždy lepší než jej řešit – toto platí i pro onkologická onemocnění. Výzkum v oblasti prevence patří mezi nejefektivnější, přesto málo podporované oblasti. Přináší nové postupy včasné prevence, například lepším nastavením skríningových programů, zlepšením životního stylu, snížením rizika infekce karcinogenními viry anebo bakteriemi, hledání chemopreventivních léčiv a podobně.

Zhoubný nádor je komplexní organizmus a jeho výzkum není vždy jednoduchý a ani atraktivní, často trvá mnoho let a řada výzkumníků se uplatnění svých výsledků v praxi nedočká.

Většina výzkumu vede do slepých uliček, ale bez jejich prošlapání se nedostaneme na cestu vedoucí k vyřešení byť jen dílčího problému. Výzkum je také kumulativní a globální, každý vědec staví svůj výzkum na poznatcích svých kolegů, které se publikují a ověřují. Nezřídka tak výzkumníci přispějí k objevu někoho jiného, vždy však ku prospěchu všech nemocných – bez ohledu ve které zemi nové poznatky vznikly. Proto je důležité výzkum rakoviny dlouhodobě podporovat a pomáhat v boji s nádory neustálým zlepšováním našich znalostí, bez kterých tohoto protivníka nikdy neporazíme.

Chci udělat dobrý skutek

Chci přispět
Sdílej