Výzkum nádorů

V České republice i v zahraničí funguje řada nadací a nadačních fondů, které se snaží pomáhat různým skupinám potřebných, což je bezesporu dobře.

Podpora výzkumu nádorů přináší změnu v oblasti péče o pacienty s onkologickým onemocněním obecně, dává nám naději a zlepšuje vyhlídky na budoucnost nás všech. Co všechno výzkum nádorů obnáší?

Programy prevence nádorů

Od roku 2012 se zabývame prevencí  a podporujeme výzkum nádorů, které jsou spojeny s infekcí lidskými papilomaviry.

Vzdělávaní

Nadace pro výzkum rakoviny dlouhodobě podporuje výzkum na Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého a napomáhá ke zvyšování erudice vědeckých pracovníků skrze spoluorganizování odborných konferencí, zahraničních stáží studentů a dalších příbuzných aktivit.

Popularizace vědecko-výzkumných projektů (VaV)

Popularizace směrem k laické veřejnosti probíhá zejména formou pacientských seminářů zameřených na lepší chápaní nádorových onemocnění nebo spoločenských aktivit pro pacienty. Organizujeme například workshopy nazvané “Pro přátele výzkumu rakoviny” které jsou určeny pro širokou veřejnost se zájmem o výzkum a řadu let také projekt “Pošli příběh” pro pacienty, kteří si vyměňují své zkušenosti a vzájemně se podporují ve zvládaní léčby a boje s nemocí.

Sdílej