DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONLOKOLGIE

Interdisciplinární konference zaměřená na oblast výzkumu nádorů

=

Založena roce 1995

Konference se koná v Olomouci od roku 1995 jako akce, na které se setkávají vědci z České republiky a zahraniční odborníci. Dává si za cíl být platformou, kde si vědečtí pracovníci, kteří studují a zkoumají nádory, mohou vyměňovat poznatky a zkušenosti získané v průběhu svého bádání.

Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika vyhlašuje každým rokem u příležitosti konáni konference soutěž o dvě ceny: nejlepší konferenční příspěvek, nebo posterovou prezentaci.  V roce 2018 byly uděleny ceny za dvě nejlepší přednášky v hodnotě 20 000 Kč.

=

Vzdělávání mladých vědců

Dalším důležitým účelem konference je vzdělávat a podporovat mladé vědecké pracovníky a dávat jim prostor pro zvyšování své kvalifikace pomocí vysoce odborných přednášek domácích i zahraničních přednášejících.

=

Nadace je partnerem konference

Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika vyhlašuje každým rokem u příležitosti konáni konference soutěž o dvě ceny: nejlepší konferenční příspěvek, nebo posterovou prezentaci.  V roce 2018 byly uděleny ceny za dvě nejlepší přednášky v hodnotě 20 000 Kč.

Pořadatel

Pořadatelem konference je zájmové sdružení právnických osob – MedChemBio,  Ústav molekulárni a a translační medicíny LF UP a Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika.

Sdílej