Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onlokolgie

 

Interdisciplinární konference zaměřená na oblast výzkumu nádorů

o Konferenci

Konference se koná od roku 1995 jako akce, na které se setkávají vědci napříč celou Českou republikou a okolními státy. Dává si za cíl být platformou, kde si vědečtí pracovníci, kteří studují a zkoumají nádory, mohou vyměňovat poznatky a zkušenosti získané v průběhu svého bádání.

Dalším důležitým účelem konference je vzdělávat a podporovat mladé vědecké pracovníky a dávat jim prostor pro zvyšování své kvalifikace s pomocí vysoce odborných přednášek domácích i zahraničních přednášejících.

Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika vyhlašuje každým rokem u příležitosti konáni konference soutěž o nejlepší konferenční příspěvek. Autor nejlepší ústní přednášky si odnese výhru 10 000 Kč a výherce tzv. posterové prezentace pak částku 5000 Kč.

Pořadatelem konference je zájmové sdružení právnických osob – MedChemBio,  Ústav molekulárni a a translační medicíny LF UP a Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika.

Výherci soutěže o nejlepší přednášku na konferenci:

 

V roce 2017 si ceny za nejlepší ústni přednášku a nejlepší posterovou prezentaci odnesli:

V kategorii ústní prezentace Tomáš Reigl z CEITEC Brno za přednášku s názvem:

CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA CASES WITH STEREOTYPED B CELL RECEPTORS: KNOWLEDGEBASE, BIOINFORMATICS TOOLS, DATA MANAGEMENT AND REPORTING TOWARDS PERSONALISED BIOMEDICAL AND CLINICAL APPLICATIONS

Autorkou nejlepší posterové prezentace pak byla Veronika Malínková z Centra regionu Haná, Olomouc s prací:

Trisubstituted purine inhibitors of PDGFRα with high selectivity toward human eosinophilic cell line EOL-1

 

Veronika Malínková

Veronika Malínková

Centrum regionu Haná, Olomouc

Laboratoř růstových regulátorů

 

Vítěz ceny za nejlepší posterovou prezentaci

 

Veronika Malínková

Veronika Malínková

Centrum regionu Haná, Olomouc

Laboratoř růstových regulátorů

vítez ceny za nejlepší posterovou prezentaci

Sdílej