Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onlokolgie

 

Interdisciplinární konference zaměřená na oblast výzkumu nádorů

o Konferenci

Konference se koná v Olomouci od roku 1995 jako akce, na které se setkávají vědci z České republiky a zahraniční odborníci. Dává si za cíl být platformou, kde si vědečtí pracovníci, kteří studují a zkoumají nádory, mohou vyměňovat poznatky a zkušenosti získané v průběhu svého bádání.

Dalším důležitým účelem konference je vzdělávat a podporovat mladé vědecké pracovníky a dávat jim prostor pro zvyšování své kvalifikace pomocí vysoce odborných přednášek domácích i zahraničních přednášejících.

Součástí programu je technický transferový workshop a během celé konference probíhá prezerntace firem, které působí v oblasti laboratorního vybavení a materiálu.

Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika vyhlašuje každým rokem u příležitosti konáni konference soutěž o dvě ceny: nejlepší konferenční příspěvek, nebo posterovou prezentaci.  V roce 2018 byly uděleny ceny za dvě nejlepší přednášky v hodnotě 20 000 Kč.

Pořadatelem konference je zájmové sdružení právnických osob – MedChemBio,  Ústav molekulárni a a translační medicíny LF UP a Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika.

Konference DDPEO 2018

V roce 2018 byly uděleny dvě ceny za nejlepší přednášku.

Cenu obdržel Zdeněk Škrott a Miroslav Hruška.

 

Konference DDPEO 2017

V roce 2017 si ceny za nejlepší přednášku a nejlepší posterovou prezentaci odnesli:

V kategorii ústní prezentace Tomáš Reigl z CEITEC Brno za přednášku s názvem:

CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA CASES WITH STEREOTYPED B CELL RECEPTORS: KNOWLEDGEBASE, BIOINFORMATICS TOOLS, DATA MANAGEMENT AND REPORTING TOWARDS PERSONALISED BIOMEDICAL AND CLINICAL APPLICATIONS

Autorkou nejlepší posterové prezentace pak byla Veronika Malínková z Centra regionu Haná, Olomouc s prací:

Trisubstituted purine inhibitors of PDGFRα with high selectivity toward human eosinophilic cell line EOL-1

Sdílej