O HPV

HPV – lidský papilomavir, je pohlavně přenosné onemocnění, které může způsobit rakovinu děložního čípku, nebo nádorové onemocnění hlavy a krku

Co je HPV?

Lidský papilomavirus, neboli HPV, je běžně se vyskytující virus. Je známo 118 typů HPV. Většina z nich je neškodná, infekce odezní bez příznaků.

Pohlavním stykem se šíří pouze 40 typů HPV. Podle rizikovosti je dělíme na nízce rizikové (low risk HPV, lrHPV) a vysoce rizikové (high risk HPV, hrHPV). Nízkorizikové, nekancerogenní typy HPV mohou způsobovat vznik benigních změn čípku (abnormální, nikoli rakovinové změny) a genitálních bradavic. Infekce HPV s vysokým rizikem vyvolává změny buněk epitelu, např. povrchu děložního čípku, které mohou vést až ke vzniku rakoviny.

Základní dělení HPV

Kancerogenní HPV (hrHPV) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 a 82
Potencionálně kancerogenní HPV 26, 53 a 66
Nekancerogenní HPV (lrHPV) 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, CP6108

KTERÉ TYPY HPV SE VYŠETŘUJÍ POMOCÍ SAMOODBĚROVÉHO TESTU EVALYN BRUSH?

HPV genotypy vyšetřované u vzorků odebraných testem Evalyn Brush:

High-risk genotypy (vysoce rizikové):  HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82

Low-risk genotypy (nízce rizikové):  HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44

JAKÁ JE SOUVISLOST MEZI HPV INFEKCÍ A KARCINOMEM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU? 

Za téměř 100% všech nádorů děložního čípku je zodpovědná infekce lidským papilomavirem (HPV). Tato pohlavně přenosná infekce je velmi rozšířená.

Nejčastěji jsou infikovány ženy ve věku 20–25 let (téměř 50%) a ve věku 45-50 let. Až 80% žen a mužů je během svého života nakažena HPV, většina se HPV nakazí krátce po začátku svého sexuálního života. Ve většině případů je HPV infekce během 12-18 měsíců eliminována imunitním systémem.

JAK SE HPV PŘENÁŠÍ?

HPV infekce je pohlavně přenosné onemocnění. K přenosu infekce dochází nejčastěji během vaginálního či análního sexu. K jejímu přenosu však stačí kontakt kůže nakaženého partnera v genitální oblasti.

Ke vzájemnému kontaktu pokožky sexuálních partnerů dochází i mimo oblast chráněnou kondomem, který v tomto případě není dostatečně účinnou ochranou. Existuje i možnost přenosu HPV z matky na dítě během porodu.

HPV infekce je taky problémem mužů a je často odpovědí na otázku mužské neplodnosti.

Nejlepší ochrana proti HPV tkví v nás samotných.

Až 80% všech lidí prodělá HPV infekci během svého života. Někteří i opakovaně.

Jak se chránit před nákazou HPV?

V současné době je nejúčinnější ochranou proti HPV infekci očkování. Na českém trhu jsou dostupné vakcíny Cervarix a Silgard. Cervarix chrání před HPV16 a 18 a Silgard před HPV6, 11, 16 a 18. Tyto vakcíny jsou doporučovány ženám a dívkám ve věku 10- 25 let, dívkám ve věku 13 let jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.

 Vakcíny jsou pouze profylaktické (preventivní), nemají žádné léčebné účinky a neovlivní již probíhající HPV infekci. Proto je nejvhodnější podávat vakcínu ženám před začátkem jejich sexuálního života. Očkování je velmi přínosné i pro již sexuálně aktivní ženy, riziko nové HPV nákazy přetrvává celý život. Účinnost vakcíny je u sexuálně aktivních žen stejná, jako u neaktivních. Dlouhodobá HPV infekce získaná před ukončením očkování účinnost výrazně snižuje. Nicméně i pro HPV pozitivní ženy či ženy, které již HPV infekci prodělaly, muže být vakcína přínosná. Většina HPV infekcí je pouze přechodná a vede ke tvorbě velmi malého množství ochranných protilátek, bez očkování je tedy možný vznik přednádorových změn v důsledku opětovné infekce stejným typem HPV.

Velmi účinným ochranným prostředkem proti řadě pohlavně přenosných onemocnění je kondom, který však může u HPV infekce selhat. Jeho pravidelné používání snižuje riziko infekce, ale zcela ho neeliminuje. K přenosu HPV infekce dochází při kožním kontaktu, k němuž při pohlavním styku dochází i mimo oblast chráněnou kondomem. K HPV infekci nemusí dojít pouze pohlavním stykem, tato infekce se přenáší i orálnim sexem. Nejlepší možnou strategií ochrany proti HPV infekci je očkování proti HPV, střídmý sexuální život a dodržování základních hygienických návyků.

 

Co muži a HPV?

U mužů způsobuje genitální HPV infekce rakovinu konečníku, penisu a pohlavní bradavice. Nejvíce mužů infikovaných HPV patří do věkové skupiny 30-34 let, ale už ve věku 18-19 let byla HPV infekce prokázána u téměř 20 % případů. HPV ovlivňuje mužskou plodnost. Spermie HPV pozitivních mužů mívají značně sníženou pohyblivost, což může vést ke snížené plodnosti. HPV pozitivní muži nejsou rizikem pouze pro své sexuální partnerky, ale i pro jejich budoucí děti.

HPV pozitivita rodičů a následně i plodu zvyšuje riziko spontánního potratu. Možná rizika spojená se zdravím HPV pozitivního dítěte nejsou dosud objasněna. Muži se před HPV infekci mohou chránit stejně jako ženy očkováním, sexuální zdrženlivostí a dodržováním základních hygienických zvyklostí.

Sdílej