O HPV

HPV - lidský papilomavir, je pohlavně přenosné onemocnění, které může způsobit rakovinu děložního čípku, nebo nádorové onemocnění hlavy a krku
Přišel vám balíček s HPV testem?Více o rakovině děložního hrdla

Co je HPV?

Lidský papilomavirus, neboli HPV, je běžně se vyskytující virus. Je známo 130 typů HPV. Většina z nich je neškodná, infekce odezní bez příznaků. Pohlavním stykem se šíří pouze 40 typů HPV.

Podle rizikovosti je dělíme na:

  • nízce rizikové (low risk HPV, lrHPV)
  • vysoce rizikové (high risk HPV, hrHPV).

Nízkorizikové, nekancerogenní typy HPV mohou způsobovat vznik benigních změn čípku (abnormální, nikoli rakovinové změny) a genitálních bradavic.

Infekce HPV s vysokým rizikem vyvolává změny buněk epitelu, např. povrchu děložního čípku, které mohou vést až ke vzniku rakoviny.

Základní dělení HPV

Rozlišujeme dvě hlavní podskupiny HPV. Karcinogenní typy, které můžou způsobit rakovinu a nekarcinogenní, které můžou způsobit např. genitální bradavice.

Kancerogenní HPV (hrHPV)

HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 a 82

Nekancerogenní HPV (lrHPV)

HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, CP6108

Potencionálně kancerogenní HPV

HPV 26, 53 a 66

Které typy viru HPV vyšetřujeme?

Vysoce rizikové typy:
HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82

Nízce rizikové typy:
HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44

Jaká je souvislost nezi HPV infekcí a karcinomem děložního čípku?

Za téměř 100% všech nádorů děložního čípku je zodpovědná infekce lidským papilomavirem (HPV). Tato pohlavně přenosná infekce je velmi rozšířená.

Nejčastěji jsou infikovány ženy ve věku 20–25 let (téměř 50%) a ve věku 45-50 let. Až 80% žen a mužů je během svého života nakažena HPV, většina se HPV nakazí krátce po začátku svého sexuálního života. Ve většině případů je HPV infekce během 12-18 měsíců eliminována imunitním systémem.

Jak se HPV přenáší?

HPV infekce je pohlavně přenosné onemocnění. K přenosu infekce dochází nejčastěji během vaginálního,análního či orálního sexu. K jejímu přenosu však stačí kontakt kůže nakaženého partnera v genitální oblasti. Pouze podání ruky však k přenosu infekce nestačí.

Ke vzájemnému kontaktu pokožky sexuálních partnerů dochází i mimo oblast chráněnou kondomem, který v tomto případě není dostatečně účinnou ochranou. Existuje i možnost přenosu HPV z matky na dítě během porodu.

Chci si koupit samoodběrový HPV test

Jak se dá chránit před nákazou HPV?

V současné době je nejúčinnější ochranou proti HPV infekci očkování. Na českém trhu jsou dostupné vakcíny. Bivalentní chrání před HPV16 a 18 a tetravalentní před HPV6, 11, 16 a 18. Nejnovější vakcínou je nonavalentní, která chrání před devíti genotypy HPV a to: HPV 6,11,16,18,31,33,45,52,58.

Tyto vakcíny jsou doporučovány ženám a mužům ve věku 10- 35 let, dívkám i chlapcům ve věku 13-14 let jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Vakcinace

Vakcíny jsou pouze profylaktické (preventivní), nemají žádné léčebné účinky a neovlivní již probíhající HPV infekci. Proto je nejvhodnější podávat vakcínu ženám před začátkem jejich sexuálního života. Očkování je velmi přínosné i pro již sexuálně aktivní ženy, riziko nové HPV nákazy přetrvává celý život. Účinnost vakcíny je u sexuálně aktivních žen stejná, jako u neaktivních. Dlouhodobá HPV infekce získaná před ukončením očkování účinnost výrazně snižuje. Nicméně i pro HPV pozitivní ženy či ženy, které již HPV infekci prodělaly, muže být vakcína přínosná. Většina HPV infekcí je pouze přechodná a vede ke tvorbě velmi malého množství ochranných protilátek, bez očkování je tedy možný vznik přednádorových změn v důsledku opětovné infekce stejným typem HPV.

Kondom

Velmi účinným ochranným prostředkem proti řadě pohlavně přenosných onemocnění je kondom, který však může u HPV infekce selhat.

Jeho pravidelné používání snižuje riziko infekce, ale zcela ho neeliminuje. K přenosu HPV infekce dochází při kožním kontaktu, k němuž při pohlavním styku dochází i mimo oblast chráněnou kondomem. K HPV infekci nemusí dojít pouze pohlavním stykem, tato infekce se přenáší i orálním sexem. Nejlepší možnou strategií ochrany proti HPV infekci je očkování proti HPV, střídmý sexuální život a dodržování základních hygienických návyků.

 

 

Co muži a HPV?

 

U mužů způsobuje genitální HPV infekce rakovinu konečníku, penisu a pohlavní bradavice 

U mužů způsobuje genitální HPV infekce rakovinu konečníku, penisu a pohlavní bradavice. 

Nejvíce mužů infikovaných HPV patří do věkové skupiny 30-34 let, ale už ve věku 18-19 let byla HPV infekce prokázána u téměř 20 % případů. HPV ovlivňuje mužskou plodnost. Spermie HPV pozitivních mužů mívají značně sníženou pohyblivost, což může vést ke snížené plodnosti. HPV pozitivní muži nejsou rizikem pouze pro své sexuální partnerky, ale i pro jejich budoucí děti.

HPV pozitivita rodičů a následně i plodu zvyšuje riziko spontánního potratu. Možná rizika spojená se zdravím HPV pozitivního dítěte nejsou dosud objasněna. Muži se před HPV infekci mohou chránit stejně jako ženy očkováním, sexuální zdrženlivostí a dodržováním základních hygienických zvyklostí.

Sdílej