Seminář: Tradiční, alternativní a doplňková léčba rakoviny pohledem vědců

Seminář proběhl v sobotu 2. února od 13. hod na Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci. Děkujeme všem přednášejícím i zájemcům o diskusi.

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě připadá na 11. února

Americký úřad FDA schválil první léčebnou metodu na BRCA mutované nádory prsu a vaječníků.

w

Aktuálně

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Jaká jsou specifika léčby dětských pacientů, nejen pohledem vědy a klinické praxe, ale třeba i sociokulturní?  Léčba dětských onkologických pacientů má svá specifika, která bychom vždy měli zohlednit v terapeuticko-léčebném procesu. Dítě je nejcennějším „pokladem“...

prof. Vladimír Mihál

V roce 1995 obhájil habilitační práci na téma: "Mechanizmy lékové rezistence u akutní lymfoblastické leukémie" a získal atestaci z oboru klinická onkologie a v roce 2000 byl inaugurován profesorem pediatrie na UPJŠ v Košicích. K jeho hlavním odborným zájmům patří...

Ženy ve vědě – Mgr. Vladimíra Koudeláková, PhD.

Čím se ve své vědecké práci zabýváte a jaké je Vaše postavení? Pracuji jako Junior researcher na Ústavu molekulární a translační medicíny. Během studia jsem se  věnovala převážně hledání biomarkerů, které by mohly pomoci při diagnostice, predikci účinnosti léčby či...

Zdravější budoucnost

  Podpořte své zdraví a pomůžete v boji proti rakovině.OmegaMarine Forte+ je vysoce kvalitním přípravkem z Norska se zdokumentovaným pozitivním účinkem.  Zažádejte o své balení zdarma. OmegaMarine Forte+ je vysoce kvalitním přípravkem z Norska se zdokumentovaným...

Miroslav Hruška-výherce ceny za nejlepší přednášku

Na konferenci DDPEO 2018 (www.ddpeo.cz) jste obdržel cenu za nejlepší přednášku. Čemu se věnujete?  O čem jste hovořil? Viac než šesť rokov sa venujem tvorbe výpočtového systému, nazvaného claire, na detekciu molekúl z hmotnostných spektier. Systém detekcie je...

Zdeněk Škrott-výherce ceny za nejlepší přednášku

Přinášímne rozhovor s panem Zdeňkem Škrottem Na konferenci DDPEO 2018 (www.ddpeo.cz) jste obdržel cenu za nejlepší přednášku. Čemu se věnujete?  O čem jste hovořil? ZS: Zabývám se starým lékem Antabusem, který se běžně používá při léčbě alkoholismu. My se ovšem...

Onkologické dny Olomouc 2018

Ve dnech 19. – 21. 11. 2018 se v Olomouci uskutečnil již 14. ročník konference diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, kterou pořádá MedChemBio, Ústav molekulární a translační medicíny LF Upol (IMTM) a Nadace pro výzkum rakoviny ČR. Konference se letos...

Noc vědců 5. 10. 2018

Na šest desítek návštěvníků včetně několika dětí si po skupinách prohlédlo pracoviště Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP v rámci akce Noc vědců. V laboratoři proteomiky, kde se vědci zabývají studiem bílkovin, jejich vlastnostmi, strukturou a funkcí v...

Noc vědců 2018

NOC VĚDCŮ NA LF UP V OLOMOUCI, ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ A TRANSLAČNÍ MEDICÍNY   Místo konání: ÚMTM, Hněvotínská 5, Olomouc Datum: 5. 10. 2018 Čas: 18:00 – 21:30 Program:  Vstup do budovy bude možný od 18:00 hod. Prohlídky, které budou asistované vědeckým  personálem,...

Vědce zajímá, jak se dožít 120 let

Výzkumné konsorcium pěti ústavů v září zahájí bádání, které má zlepšit kvalitu života seniorů a posunout lidské životy dál – až k metě biologického limitu 120 let. BRNO/OLOMOUC Takřka tři čtvrtě miliardy korun na „zdravější stárnutí“. Konsorcium ENOCH, jehož členy je...

Obecně o výzkumu nádorů

Nadace pro výzkum rakoviny ČR  je jedinou nadací v České republice, která má za cíl podporovat bádání v oblasti nádorových onemocnění.

Podporujeme zejména projekty orientované na výzkum nádorů, podporu vědců, zlepšení pracovního prostředí ve vědeckých institucích či kofinancování projektů zaměřených na vybavení laboratoří.

Nádorová onemocnění

Nádorová onemocnění tvoří významnou část onemocnení v České republice.

Prognóza výskytu se nezlepšuje i přes značný pokrok ve výzkumu, prevenci, diagnostice i léčbě nádorů. Až 90 000 lidí v České republice je ročně diagnostikováno s rakovinou. V dnešní době ale tato diagnóza neznamená nevyhnutelnou smrt pacienta.

Spolu dokážeme zachránit více životů!

Blog o výzkumu rakoviny

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Jaká jsou specifika léčby dětských pacientů, nejen pohledem vědy a klinické praxe, ale třeba i sociokulturní?  Léčba dětských onkologických pacientů má svá specifika, která bychom vždy měli zohlednit v terapeuticko-léčebném procesu. Dítě je nejcennějším „pokladem“...

číst více

Rychlý nákup