Základem pro úspěšnou léčbu rakoviny plic je její včasné odhalení

Pouze 800 ze 6500 pacientů ročně s touto diagnózou může podstoupit operaci.

 

Jak nebýt jedním z 5700 lidí, kteří se už nedají zachránit?

Informace pro klienty, kteří se chtějí zapojit do klinické studie

Ročně si v ČR diagnózu nádorů plic vyslechne až 6500 lidí.

A zhruba 5500 lidí na rakovinu plic ročně umírá.

“Nedávno jsme ve vzorcích vydechovaného vzduchu testovaných osob nalezli několik proteinových biomarkerů, které se vyskytují u časných forem rakoviny plic. V připravované výzkumné studii chceme otestovat přítomnost těchto bílkovin až u 3000 dobrovolníků, u nichž je vysoké riziko tohoto nádorového bujení. Současně podstoupí nízkodávkové CT vyšetření. Podaří-li se nám prokázat, že bílkoviny ve vydechovaném vzduchu mohou diagnostikovat rakovinu plic srovnatelně s CT, umožní nám to zpřístupnit tuto rychlou, neinvazivní a život zachraňující diagnostiku široké skupině občanů. V České republice tuto metodu vyzkoušíme poprvé, ze zahraničí však víme, že snižuje riziko úmrtí na nádory plic u rizikových osob o více než třetinu.”

doc. MUDr. Marián Hajdúch Ph. D.
ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny a místopředseda Nadace pro výzkum rakoviny ČR

Čas, je ten, kdo zachraňuje životy. Nadace pro výzkum rakoviny ČR spolu s Českou filharmonií zakládají sbírku na podporu moderních metod časné detekce a účinné prevence, která by v budoucnu mohla radikálně pomoci lidem v raném stádiu nemoci. Preventivní programy plicní rakoviny totiž v tuzemsku chybí, proto Nadace pro výzkum rakoviny v letošním roce započala klinickou studii, která má přispět právě k včasnému odhalení nemoci. Jedná se o analýzu vzorků vydechovaného vzduchu, tuto metodu vyvinuli vědci z olomouckého ÚMTM. Pokud se její účinnost potvrdí, bude možné do budoucna zpřístupnit tuto neinvazivní, rychlou a životy zachraňující diagnostiku široké veřejnosti. Klinickou studii s názvem Zdravé plíce podpořila částkou 420.000 Kč i Česká filharmonie při benefičním koncertu, který se konal při příležitosti uzavření 125. koncertní sezóny na státním zámku Sychrov. 

A nejen to, náš partner, společnost NaturaMed Pharmaceuticals zdvojnásobila dary ve veřejné sbírce do celkové výše 200.000 Kč. Veřejnou sbírku na podporu výzkumu v této oblasti administruje Nadace pro výzkum rakoviny, která zajistí distribuci a využití vybraných prostředků. Partnerem sbírky je společnost NaturaMed Pharmaceuticals.

“Peníze z této sbírky budou využity především na pokrytí nákladů klinického testování v zapojených zdravotnických zařízeních. Aktuálně spolupracujeme s kolegy ze špičkových pracovišť v Olomouci, Praze a Brně. Každá podpora je pro nás důležitá. Pro představu, například vyšetření nízkodávkovým CT stojí zhruba 1500 korun, pojišťovny ho ale nehradí,” říká Peter Vanek, ředitel Nadace pro výzkum rakoviny ČR.

Podpořme výzkum metod časného odhalení rakoviny plic

www.darujme.cz/prevence

Sdílej