Základem pro úspěšnou léčbu rakoviny plic je její včasné odhalení

Pouze 800 ze 6500 pacientů ročně s touto diagnózou může podstoupit operaci.

 

Jak nebýt jedním z 5700 lidí, kteří se už nedají zachránit?

Ročně si v ČR diagnózu nádorů plic vyslechne až 6500 lidí.

A zhruba 5500 lidí na rakovinu plic ročně umírá.

“Nedávno jsme ve vzorcích vydechovaného vzduchu testovaných osob nalezli několik proteinových biomarkerů, které se vyskytují u časných forem rakoviny plic. V připravované výzkumné studii chceme otestovat přítomnost těchto bílkovin až u 3000 dobrovolníků, u nichž je vysoké riziko tohoto nádorového bujení. Současně podstoupí nízkodávkové CT vyšetření. Podaří-li se nám prokázat, že bílkoviny ve vydechovaném vzduchu mohou diagnostikovat rakovinu plic srovnatelně s CT, umožní nám to zpřístupnit tuto rychlou, neinvazivní a život zachraňující diagnostiku široké skupině občanů. V České republice tuto metodu vyzkoušíme poprvé, ze zahraničí však víme, že snižuje riziko úmrtí na nádory plic u rizikových osob o více než třetinu.”

doc. MUDr. Marián Hajdúch Ph. D.
ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny a místopředseda Nadace pro výzkum rakoviny ČR

Čas, je ten, kdo zachraňuje životy. Nadace pro výzkum rakoviny ČR spolu s Českou filharmonií zakládají sbírku na podporu moderních metod časné detekce a účinné prevence, která by v budoucnu mohla radikálně pomoci lidem v raném stádiu nemoci. Preventivní programy plicní rakoviny totiž v tuzemsku chybí. Veřejnou sbírku na podporu výzkumu v této oblasti administruje Nadace pro výzkum rakoviny, která zajistí distribuci a využití vybraných prostředků. Partnerem sbírky je společnost NaturaMed Pharmaceuticals.

 “Peníze z této sbírky budou využity především na pokrytí nákladů klinického testování v zapojených zdravotnických zařízeních. Aktuálně spolupracujeme s kolegy ze špičkových pracovišť v Olomouci, Praze
a Brně. Každá podpora je pro nás důležitá. Pro představu, například vyšetření nízkodávkovým CT stojí zhruba 1500 korun, pojišťovny ho ale nehradí,” říká Peter Vanek, ředitel Nadace pro výzkum rakoviny ČR.

Podpořme výzkum metod časného odhalení rakoviny plic

www.darujme.cz/prevence

Sdílej