Informace jak se zapojit do klinické studie na včasný záchyt karcinomu plic v České republice

Vážení klienti,

chtěli bychom Vás požádat o účast v projektu, jehož primárním cílem je zvýšit včasnou diagnostiku karcinomu plic a tím snížit úmrtí v Česku na tento druh rakoviny. Na tomto výzkumném projektu spolupracuje Fakultní nemocnice Olomouc a Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

KOHO HLEDÁME:

· muže a ženy ve věku 55 – 74 let

· silné kuřáky (vykouříte 1 krabičku denně alespoň 20 let)

· bývalé kuřáky (nekouříte méně než 15 let, ale když jste kouřil/a, tak alespoň 1 krabičku denně alespoň 20 let)

· zájemce, kterým nevadí docházet na kontroly 1x ročně po dobu 5 let

Vylučující kritéria:

· předchozí diagnóza plicního karcinomu

· progredující zhoubný nádor

· pokročilá demence

· chronická obstrukční nemoc či jiné zánětlivé onemocnění v akutní fázi (infekce, exacerbace)

Pokud splňujete výše uvedená kritéria a máte zájem se zúčastnit, prosím kontaktujte telefonicky příslušné centrum v Olomouci, Praze, Brně, kde Vám pracovník podá informace a v případě Vašeho zájmu se s Vámi domluví na dalším postupu.

Klienti z Olomouckého kraje se mohou objednat na telefonním čísle:

+420 588 44 35 61
+420 588 44 51 30

Klienti z Jihomoravského kraje se mohou objednat na telefonním čísle:

+420 543 136 401
+420 543 136 402

Klienti ze Středočeského kraje se mohou objednat na telefonním čísle:

+420 224 969 346

Klienti z Moravskoslezského kraje se mohou objednat na telefonním čísle:

+420 595 633 402

Klienti ze Středočeského kraje se mohou objednat na telefonním čísle:

+420 326 906 747

Co vás čeká?

Jestliže se rozhodnete projektu zúčastnit, podepíšete souhlas s účastí na projektu a následně Vám bude odebrána žilní krev, dechový kondenzát, změřena spirometrie a provedeno CT hrudníku. Tyto vzorky pro studii budou označeny speciálním kódem (nikoli Vaším jménem) a v laboratoři zpracovány.

K čemu se v praxi využijí výsledky projektu?

Cílem studie je ověřit nově identifikované biomarkery rakoviny plic v dechovém kondenzátu pro diagnostiku plicních uzlů, které v případě, že se podaří prokázat, mohou diagnostikovat rakovinu plic srovnatelně s CT, a to rychlou a neinvazivní metodou, která bude schopna včas diagnostikovat rakovinu plic a výrazně zvýšit pravděpodobnost úplného vyléčení této nemoci.

Sdílej