MDŽ ve Fakultní nemocnici v Olomouci

MDŽ ve Fakultní nemocnici v Olomouci

MDŽ ve fakultní nemocnici Olomouc Tak jak to už býva zvykem, i tento rok jsme dne 8.3. slavili svátek žen ve fakultce v Olomouci V pátek 8. března 2019 jsme obdarovali růžemi onkologické pacientky a ženy, které o ně pečují, lékařky, zdravotní sestry a další personál....

prof. Vladimír Mihál

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. nar. 9. 12. 1951 v Trenčíně, dětský lékař a onkolog Dětský lékař a onkolog V roce 1995 obhájil habilitační práci na téma: “Mechanizmy lékové rezistence u akutní lymfoblastické leukémie” a získal atestaci z oboru klinická...