Přinášímne rozhovor s panem Zdeňkem Škrottem

Na konferenci DDPEO 2018 (www.ddpeo.cz) jste obdržel cenu za nejlepší přednášku. Čemu se věnujete?  O čem jste hovořil?

ZS: Zabývám se starým lékem Antabusem, který se běžně používá při léčbě alkoholismu. My se ovšem věnujeme jeho možným znovuvyužitím v protinádorové terapii. Tento levný a relativně dobře snášený lék vykazuje zajímavou aktivitu v různých nádorových modelech, a my jsme se zabývali tím, jakým mechanizmem tento lék účinkuje v buňkách.

Co pro Vás toto ocenění znamená?

ZS: Ocenění mě velmi překvapilo. Věda je ovšem složitý proces hledání nejlepších možných odpovědí na důležité a zajímavé otázky, což vyžaduje spolupráci mnoha dalších lidí, na které se toto ocenění bezesporu také vztahuje.

Proč jste se rozhodl pro vědu? Máte nějakou vizi do budoucna?

ZS: Příroda a děje v ní mě zajímaly už od mala, a zejména pak procesy ukryté v buňkách. Věda pak byla logickou volbou.

Máte nějaké vysvětlení pro to, že přestože se naše tradiční medicína vyvíjí a je stále úspěšnější, mnoho pacientů nedůvěřuje lékařům a obrací se k šarlatánům.

ZS: Myslím, že tento problém se týká zejména pacientů se závažným nebo komplikovaným onemocněním. V takovém případě je, myslím, logické, že se těžce nemocní lidé obracejí na někoho, kdo jim nabízí naději, když jim ji nemůže poskytnout lékařská věda. Myslím, že naprostá většina společnosti se obrací primárně na lékaře, a pomoc jinde hledá až v případě, když klasická léčba selhává.

Není jednoduché představit výsledky vědeckého výzkumu laické veřejnosti. Domníváte se, že se situace díky medializaci zlepšuje nebo naopak?

ZS: Vhodná komunikace a prezentace vědeckých výsledků veřejnosti je velmi důležitá a prospěšná. V oblasti biomedicíny a lidského zdraví je ovšem třeba být velmi opatrný, a jednoznačně zmínit komplikace spojené s transferem nových poznatků do praxe a definovat stádium, ve kterém se výzkum nachází, aby mohly být očekávání a představy veřejnosti založeny na reálných základech. To je třeba mít na paměti při medializaci vědeckých poznatků.

 

Sdílej