Jedním z cílů Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika je podpora vědců a jejich výzkumných prací. V listopadu 2021 se uskutečnila třídenní konference OL4PERMED v krásném prostředí hotelu NH Collection Olomouc Congress v Olomouci. Hlavními tématy konference byl výzkum nádorových onemocnění a molekulární patologie, kterou navštívilo přes 250 lidí. Nadace jako jeden z hlavních partnerů věnovala finanční odměny výhercům za nejlepší vědecké prezentace a plakátové práce.

Obsáhlý program konference obsahoval současné poznatky ve vědeckých oborech jako je prediktivní onkologie, molekulární patologie a také COVID-19 sekce, kde hlavními řečníky byli Roman Prymula, Ladislav Dušek, Pavel Dřevínek, Radoslav Matěj, Petr Smejkal a Marián Hajdúch. Jejich přednášky nám představily diagnostiku a patologii onemocnění COVID-19, prevenci a léčbu pacientů a jak se může pandemie vyvíjet do budoucna.

Jedním z hlavních poslání Nadace pro výzkum rakoviny je podpora vědy a výzkumu v oboru biomedicíny se zvláštním akcentem na výzkum nádorových onemocnění a proto jsme věnovali 50 000 Kč vítězům soutěže o nejlepší prezentaci a nejlepší plakátovou práci v rámci OL4PERMED.

Nejlepší prezentace:

Aleš KVASNIČKA – 15.000,-Kč

Název práce: Metabolite and lipid profiling of lung and breast cancer (Metabolitní a lipidový profil rakoviny plic a prsu)

Jan HRUDKA – 15.000,-Kč

Název práce: Negative prognostic impact of PD-L1 expression in tumor cells of undifferentiated (anaplastic) carcinoma with osteoclast-like giant cells of the pancreas: study of 13 cases comparing ductal pancreatic carcinoma and review of the literature
(Negativní prognostický dopad exprese PD-L1 v nádorových buňkách nediferencovaného (anaplastického) karcinomu s obřími buňkami pankreatu podobnými osteoklastům: studie 13 případů srovnávajících duktální karcinom pankreatu a přehled literatury)

 

Nejlepší plakátová práce:

Viswanath DAS – 10.000,-Kč

Název práce: Functional duality of p21 in cells derived from 3D cultures of cancer cells (Funkční dualita p21 v buňkách odvozených z 3D kultur rakovinných buněk)

Markéta PÍCKOVÁ – 10.000,-Kč

Název práce: Intratumor heterogeneity reflected in circulating tumor cells associates with metastatic phemptype of single circulating tumor cell-derived clones (Intratumorová heterogenita odrážející se v cirkulujících nádorových buňkách asociována s metastatickým fenotypem jednotlivých cirkulujících klonů odvozených z nádorových buněk)

Všem vítězům moc gratulujeme!

Sdílej