Lidský papillomavirus, častěji označovaný zkratkou HPV (z angl. Human papilloma virus) je název skupiny asi 150 geneticky rozdílných typů virů, které způsobují bradavičnatá nebo nádorová onemocnění. Nejčastějším nádorovým onemocněním je rakovina děložního čípku. HPV je v populaci velmi rozšířené a šíří se zejména přímým kontaktem kůže a sliznice. Infekční projevy HPV se vyskytují především v oblasti pohlavních orgánů, řitního otvoru nebo ústní části hltanu.

Autor: Mária Ďuricová, 4. ročník Všeobecného lékařství, LF MUNI, IFMSA_CZ Brno, Projekt SpoluSafe

Asi 40 typů viru HPV se šíří pohlavním stykem, a to i análním či orálním. Studie ukazují, že až 80% sexuálně aktivních osob se s virem během svého života setká, což z  HPV činí nejčastěší pohlavně přenosné onemocnění. Typy HPV, které se šíří pohlavním stykem, rozdělujeme na low-risk a high-risk.

Infekce low-risk HPV způsobuje zhrubnutí epitelu, což se projeví jako genitální bradavice  (kondylomy) v oblasti zevních genitálií a anu. Rovněž lze pozorovat bradavičnaté či výrůstkové  projevy v oblasti orální části hltanu, papillomy. Tyto nenádorové léze sice neohrožují pacienta na  životě, nedá se však říci, že by nebyly závažné. Pacientům mohou způsobovat vážné sociální,  partnerské či psychické problémy.

Léčba kondylomů je často bolestivá a bývá založena na lokální terapii dusíkem, mastmi či jinými  přípravky.

High-risk typy HPV mají naopak schopnost spustit proces nádorového bujení. Tyto virové částice pomocí vlastní virové DNA vnášejí do kmenových buněk onkogeny, tedy  geny indukující abnormální kancerogenní množení buněk. HPV-16 a HPV-18, které patří mezi  high-risk typy, jsou přímým původcem až 70% (podle některých zdrojů dokonce 90%) případů  karcinomu děložního čípku. Další vysoce rizikové typy mohou rovněž způsobit rakovinu anu, penisu  nebo orofaryngu.

Odhaduje se, že po zahájení sexuálního života se 8 z 10 jedinců s virem setká, a to jak s nízko-,  tak vysokorizikovými typy HPV. Většinou je organizmus schopen virus eliminovat a dochází ke  spontánní regresi infekce. Jsou však případy, kdy virus perzistuje v těle jedince a po uplynutí  několika let spustí maligní nádorový proces. Doba od prvotní infekce po rozvoj karcinomu bývá  v řádově roků za spolupůsobení dalších faktorů. U karcinomu děložního hrdla byl popsán výskyt po 2-10 letech.

Infekce lidským papillomavirem se svými projevy může lišit od člověka k člověku. Zatímco u  některých jedinců nákaza proběhne bezpříznakově, u jiných může vést k více či méně závažným  projevům. To, jak rychle a jakým směrem se infekce ubírá, závisí na agresivitě daného typu HPV.  Důležitou roli zároveň hraje i stav imunity konkrétního jedince, jeho vnímavost, dávka virionu a dálka kontaktu. Stavy, které fyziologicky  (stres) či patologicky (imunosuprese, AIDS) imunitu ovlivňují, mohou tedy infekci  HPV napomoci. Mohou být důvodem, že se infekce vůbec poprvé projeví, případně mohou zodpovídat za její těžší průběh.

Přenosu a infekci HPV se dalo donedávna zabránit jedině sexuální abstinencí nebo používáním  kondomu, přičemž ani kondom neposkytuje 100% ochranu.

Avšak díky výraznému pokroku v medicíně a objevu „vakcíny proti rakovině“ se v dnešní době  můžeme proti daným typům HPV nechat očkovat, dle vakcinačního spektra jednotlivých vakcín. Očkování je tedy nejlepší a nejúčinnější prevencí  infekce HPV. Nejvyššího účinku očkování lze dosáhnout před zahájením sexuálního života, proto  je vakcína v České Republice momentálně hrazena pojišťovnou pro chlapce a dívky ve věku od 13 do 14 let. Nicméně i po zahájení sexuálního života, přináší očkování výrazné snížení rizika rozvoje  některého z HPV onemocnění.

Odborná korekce: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.

Zdroje:

Hurych, J., Štícha, R. et al.: Lékařská mikrobiologie : Repetitorium. Triton, Praha 2021. ISBN 978-80- 7553-976-2.

Kúdela, E.: HPV VÍRUS Primárna a sekundárna prevencia rakoviny krčka maternice, A-MEDI  management, S.R.O. 2022, ISBN 978-80-89797-84-4.

https://www.hpv-college.cz/o-hpv
https://www.hpvguide.eu/teorie/prubeh-hpv-infekce
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes prevention/risk/infectious-agents/hpv-and-cancer
https://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/2013-12-14-supplementum/prekancerozy-v-gynekologii-pochva/

Sdílej