Na šest desítek návštěvníků včetně několika dětí si po skupinách prohlédlo pracoviště Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP v rámci akce Noc vědců. V laboratoři proteomiky, kde se vědci zabývají studiem bílkovin, jejich vlastnostmi, strukturou a funkcí v buňce, se Mgr. Tomáš Oždián, Ph.D.pokusil vysvětlit, jak funguje hmotnostní spektometr. Použil přitom jednoduchou metaforu závodu ve spritnu na běžeckém oválu. V laboratoři vysokokapacitního screeningu Ing. Soňa Gurská Ph.D. ukázala návštěvníkům s jak velkým množstvím nanomolekul je schopná robotiská laboratoř pracovat, udržet buňky při životě, sledovat jejich biologickou aktivitu a vyhodnocovat jejich reakce na vnější vlivy. Mgr. Marta Khoylou, Ph.D. představila návštěvníkům metody barvení tkáňového řezu, které používá imunohistochemie, aby zviditelnila zkoumanou strukturu při pozorování pod mikroskopem. Rovněž RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. hovořil o zobrazovacích metodách, ovšem na úrovni cytogenetiky, kde se zkoumají početní a strukturální abnormality chromozómů v DNA buňky. Děti si odnesly hybridizační čip na památku. Jinak si všichni laikové mohli odnést dojem, že se nacházejí ve světě nanominiatur, nebýt pozvání PharmDr. Zbyňka Nového, Ph. D. k prohlídce zobrazovacích technik malých laboratorních zvířat ve 2D i ve 3D. Pravdou ale zůstává, což si návštěvníci ověřili, že než dojdou vědci k výzkumu na myších, musí proběhnout dlouhý, náročný a systematický výzkum na úrovni buňky a jejich částí.Děkujeme všem vědcům za trpělivost nejen při Noci vědců a přejeme mnoho zdaru v jejich úsilí.

Sdílej