Případy onemocnění spojených s HPV infekcí v oblasti hlavy, krku a dýchacích cest jsou čím dál častější. Tento nárůst má přímou souvislost s infekcí lidským papilomavirem. K nákaze nejčastěji dochází během porodu nebo praktikování orálního sexu, který je nejčastější cestou šíření tohoto viru. Nákaza poté může v některých případech vést ke vzniku tzv. papilomatózy hrtanu nebo karcinomu ústní části hltanu (orofaryngu).  

Autor: Tereza Tichá, LFMU (VL), projekt SpoluSafe

Karcinomy hlavy a krku

Karcinomy hlavy a krku bývají zejména zhoubného charakteru. Vycházejí ze sliznice dýchacích a polykacích cest jako následek poškození sliznice například kouřením, žvýkáním tabáku nebo právě nákazou HPV. Zatímco v minulosti se jednalo o nádory typické zejména pro starší generaci, za posledních 15-20 let došlo k výraznému nárustu HPV podmíněných nádorů u mladších lidí, které nyní tvoří 45–95 % ze všech nádorů orofaryngu. Celosvětově se jedná o 6. nejčastější zhoubný nádor právě díky aktuálně narůstajícímu trendu mladší generace, která je, co se sexuality týče, více otevřená a u níž došlo ke změně sexuálního chování. Právě díky nedostatečnému povědomí o rizicích orálního sexu dochází k velmi snadnému šíření HPV. Pacienty s tímto onemocněním nejvíce trápí ztížené polykání a bolest nebo pocit cizího tělesa v krku. Nejčastěji vzniká nádor mandlí a kořene jazyka, kdy infekce HPV spojená s kouřením a alkoholem významně zvyšuje riziko vzniku tohoto nádoru.  Čím menší nádor je, tím jsou obtíže menšího charakteru a nádor tak je hůře zjistitelný. Očkování představuje jednu z mála možných cest, jak se proti případné nákaze chránit

Papilomatóza hrtanu je méně závažným, ale také velmi nepříjemným a omezujícím onemocněním. Způsobuje ji HPV typu 6 a 11, tedy viry s nižším potenciálem ke vzniku zhoubného nádoru, nicméně projevy můžeme označit za stejně závažné. Papilomatóza způsobuje chrapot, poruchy dýchání a podobný pocit cizího tělesa v krku, jako karcinom. Projevy se často vrací, a tudíž je nutná opakovaná chirurgická léčba, která později vede k deformaci hlasu a negativním psychologickým dopadům. Za papilomatózou stojí až v 70 % případů sexuální partner s genitálními bradavicemi způsobené rovněž HPV.

Papilomatóza

Dalšími typy onemocnění v souvislosti s infekcí HPV jsou postižení horních cest dýchacích u malých dětí, které se nakazí od infikované matky během porodu. Konkrétně se jedná o respirační papilomatózu, která je charakteristická výskytem bradavic v dýchacích cestách. Symptomy se liší v závislosti na závažnosti onemocnění. Nejčastějším projevem jsou opakované infekce dýchacích cest, které se projevují kašlem, chrápáním, dýchavičností, chrapotem nebo ztrátou hlasu. Diagnostiku provádí lékař pomocí laryngoskopu, kterým prohlédne dýchací cesty. Pokud jsou zjištěny bradavice provede se biopsie. Léčba se provádí chirurgicky pomocí odstranění bradavic, ovšem s každou další operací vzrůstá riziko opětovného výskytu. Nejedná se o časté onemocnění, nicméně jeho důsledky, díky četným chirurgickým zákrokům, mají již od útlého dětství vysoce traumatizující efekt a snižují kvalitu života.

Dále může HPV infekce způsobit nezhoubné polypy dýchacích cest, které se u dospělých projevují chrapotem a u dětí sípáním, dušností, poruchami polykání a kašlem. Řešením je chirurgické odstranění a léčba antivirotiky, nicméně ve většině případů dochází k opětovné návratnosti obtíží.

Jak se můžeme chránit

Odborníci tak po odstranění doporučují očkování, které prokazatelně snižuje procento recidiv a řadí se mezi nejúčinnější formu prevence. Jedna studie provedená na dospělých mužích ukázala, že očkování proti HPV může snížit riziko vzniku nádoru v oblasti krku o více než 90 %. Další studie, která zahrnovala dospívající dívky a chlapce, ukázala, že očkování proti HPV může snížit riziko infekce viry HPV, které jsou spojeny s nádory v oblasti krku. Je důležité si uvědomit, že očkování proti HPV není 100% účinné a mohou existovat další faktory, které mohou zvyšovat riziko vzniku nádorů v oblasti krku, jako například kouření. Nicméně, očkování proti HPV zůstává nejdůležitějším nástrojem prevence vzniku nádorů v oblasti krku, a proto je doporučováno bez ohledu na pohlaví a genderovou identitu.

Výzkum a diagnostika HPV v oblasti krku jsou tématy, kterými se v České republice zabývají odborníci z různých oblastí medicíny, včetně onkologie, virologie, patologie a epidemiologie. Jsou klíčové pro včasné odhalení a léčbu rakoviny hlavy a krku spojené s HPV.

Jeden z nejvíce používaných testů pro diagnostiku HPV v krku je PCR test, který zjišťuje přítomnost genetické informace viru v ústní části hltanu a ústech. Tento test je rychlý, spolehlivý a umožňuje identifikaci specifických typů HPV. Další metodou je identifikace specifických proteinů viru v buňkách krku. Tyto testy se nejčastěji provádějí na vzorcích odebraných biopsií nebo výtěrem z krku.

Výzkum v oblasti onemocnění spojených s HPV infekcí orofaryngu se zaměřuje především na moderní metody detekce infekce HPV a biomarkerů pro včasný záchyt karcinomu a vliv HPV na rozvoj rakoviny. Vědci zkoumají, jak se HPV dostává do hostitelských buněk, jak se tam množí, jak ovlivňuje buněčný cyklus a jakým způsobem vede ke vzniku nádorů. Další oblastí výzkumu je vývoj nových terapeutických strategií pro léčbu HPV pozitivních nádorů v oblasti krku, včetně imunoterapie a cílené terapie. Cílem těchto léčebných postupů je maximalizovat účinnost léčby a minimalizovat vedlejší účinky.

Použití moderních diagnostických metod a pokročilých terapeutických postupů umožňuje výrazně zlepšit prognózu pacientů a zachránit mnoho životů.

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl

BINKOVÁ, H., Z. HORÁKOVÁ, R. KOSTŘICA a K. VESELÝ. Narůstající incidence HPV pozitivních orofaryngeálních karcinomů. OTORINOLARYNGOLOGIE A FONIATRIE [online]. 2015, 64 (č.4), 205-212 [cit. 2023-02-28]. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/otorinolaryngologie-foniatrie/2015-4/narustajici-incidence-hpv-pozitivnich-orofaryngealnich-karcinomu-57102

Schiller JT, Castellsagué X, Garland SM. A review of clinical trials of human papillomavirus prophylactic vaccines. Vaccine. 2012;30 Suppl 5:F123-38. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.06.058

Joura EA, Giuliano AR, Iversen OE, et al. A 9-valent HPV vaccine against infection and intraepithelial neoplasia in women. N Engl J Med. 2015;372(8):711-723. doi:10.1056/NEJMoa1405044

Centers for Disease Control and Prevention. HPV and Cancer. https://www.cdc.gov/cancer/hpv/index.htm. Accessed March 7, 2023.

Centers for Disease Control and Prevention. HPV and Oropharyngeal Cancer. https://www.cdc.gov/cancer/hpv/basic_info/hpv_oropharyngeal.htm. Accessed March 7, 2023.

The Oral Cancer Foundation. Oral Cancer: The Role of HPV. https://oralcancerfoundation.org/understanding/hpv/. Accessed March 7, 2023.

https://www.hpv-college.cz/projevy-hpv-infekce-v-oblasti-dychacich-cest-hlavy-a-krku

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.linkos.cz/files/klinicka-onkologie/457/5546.pdf

 

Sdílej