V pátek 19. května jsme u nás přivítali prof. RNDr. Daniela Smrže, Ph.D., který měl přednášku na téma „Buněčná imunoterapie v léčbě solidních nádorů.“ Pan profesor působí na Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol. Jeho výzkumná skupina se zaměřuje na imunitní mikroprostředí solidních nádorů a také výzkum a vývoj nových metod terapií při léčbě rakoviny. Dozvěděli jsme se aktuální informace z oblasti onkologického výzkumu a probíhajících klinických studií. Přednášku si vyslechlo na 40 odborníků z oblasti výzkumu rakoviny, buněčné biologie, molekulární a klinické onkologie. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci s organizací této zajímavé akce.

Sdílej