Seminář: Tradiční, alternativní a doplňková léčba rakoviny pohledem vědců

Seminář při příležitosti Světového dne boje proti rakovině

V sobotu 2. 2. 2019 se zájemcům otevřely dveře Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP (ÚMTM) v Olomouci. Při příležitosti Světového dne boje proti rakovině uspořádala Nadace pro výzkum rakoviny seminář na téma Alternativní a komplementární postupy v léčbě rakoviny pohledem vědců.

I přes počínající chřipkovou epidemii se dostavilo téměř 50 návštěvníků z řad příznivců výzkumu rakoviny, studentů, pacientů, jejich rodinných příslušníků i dárců a mecenášů. Děkujeme všem za účast i příspěvky do diskuse, které byly jak úsměvné, tak velmi osobní.

Po bloku přednášek a občerstvení následovala prohlídka laboratoří v ÚMTM a pracoviště Kliniky nukleární medicíny, kde jsme pod vedením doc. MUDr. Pavla Korandy PhD. přednosty kliniky prošli pacientské kolečko PET/CT pracoviště od laboratoře, kde se pacientům zavádějí radiofarmaka, přes kabinky k samotnému PET/CT a nakonec jsme se dostali i do popisovny, kde se provádí zobrazování a rozbor neměřených poznatků.

Vznik nádorů a prevence onkologických onemocnění – MUDr. Petr Džubák, PhD.

Existují bezpečné a účinné doplňky ke standartní onkologické léčbě? – doc. MUDr. Marián Hajdúch PhD.

 Nejčastější bludy o zdraví – MUDr. Ondřej Fischer

 Výskyt mutace BRCA v rodině z pohledu lékaře a pacienta – MUDr. Alona Řehulková

 

Laboratořemi Ústavu molekulární a translačřní medicíny vás provedli:

MUDr. Petr Džubák, PhD.

Mgr. Jiří Řehulka, PhD.

RNDr. Radek Trojanec PhD.

Mgr. Lenka Řeháčková

Kliniku nukleární medicíny nám představil její přednosta doc. MUDr. Pavel Koranda, PhD.

 

 

 

 

 

 

Sdílej