Triple negativní karcinom prsu.

Zhoubný nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním žen v České republice i na světě. Ročně je ve světě nově diagnostikováno více než 2 miliony nových případů.

Zhoubný nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním žen v České republice i na světě. Ročně je ve světě nově diagnostikováno více než 2 miliony nových případů, v České republice je ročně diagnostikováno více než 7000 žen.

I přes velmi dobrou diagnostiku a nejlepší dostupnou léčbu na tohle zákeřné onemocnění umírá každá čtvrtá žena. Hlavními rizikovými faktory vzniku rakoviny prsu, vyjma genetických faktorů, jsou dlouhodobé působení estrogenů, špatné dietní návyky (strava chudá na zeleninu, ovoce, vlákninu, cereálie, naopak bohatá na saturované tuky) a užívání alkoholu (a to i v malých dávkách). Naopak pravidelná fyzická aktivita a s ní spojená redukce estradiolu, riziko vzniku rakoviny prsu výrazně snižuje. Nádory prsu představují velmi různorodou skupinu nádorových onemocnění s odlišným biologickým chováním.

Triple negativní karcinomy prsu jsou zvláštní skupinou rakoviny prsu, která bývá nalezena přibližně u 15 % případů. Jako triple negativní se karcinomy označují, protože u nich bývá nalezena negativita všech 3 důležitých receptorů (estrogenového, progesteronového a HER2 receptoru). Přestože všechny triple negativní karcinomy sdílí stejné základní charakteristiky, jedná se o skupinu karcinomu prsu, která je nejvíc heterogenní a v současné době nejobtížněji léčitelná. U tohoto typu karcinomu jsou negativní všechny tři možné cíle cílené léčby a možnosti léčby jsou tedy značně limitované. Léčbou triple negativních karcinomů prsů tedy zůstává chemoterapie založená na kombinaci antracyklinů a taxanů.

 

Triple negativní karcinomy jsou v porovnání s ostatními podtypy karcinomu prsu více agresivní, s horší prognózou a vysokým rizikem vzdálených metastáz. Triple negativní karcinom prsu se častěji vyskytuje u mladých žen pod 40 let, častěji je také nalézán u černošek a hispánek. S nižším věkem žen s touto diagnózou souvisí rovněž obtížná zachytitelnost tohoto onemocnění, a to jednak proto, že u mladších žen je prsní tkáň hustější, tyto ženy ještě navíc nenavštěvují mamografický screening, který je v České republice 2x ročně hrazen ženám od 45 let. Diagnostiku tohoto karcinomu ztěžuje i fakt, že se tyto typy nádorů vyznačují rychlým růstem.

Triple negativní karcinomy prsu se častěji vyskytují u žen s dědičným karcinomem prsu způsobeným mutací v genu BRCA1 nebo BRCA2. Přibližně 15-20 % žen s triple negativním karcinomem prsu nese mutaci v BRCA genu. Ženy s dědičně podmíněným triple negativním karcinomem prsu (mutace v genu BRCA) lépe reagují na léčbu platinovými deriváty a PARP inhibitory.

Sdílej