Akupunktura může snížit bolest kloubů způsobenou léky nazývanými inhibitory aromatázy, podle výsledků rozsáhlé, přesné studie tohoto přístupu u postmenopauzálních žen s karcinomem prsu v počátečním stádiu.

Mnoho žen s karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory (HR), které mají estrogen za palivo, které pohání růst nádorů, užívá po chirurgickém zákroku inhibitory aromatázy s cílem snížit riziko recidivy rakoviny. Tyto léky, které blokují produkci estrogenu, se rovněž používají na prevenci rakoviny prsa u postmenopauzálních žen, u nichž je riziko onemocnění vysoké, a na léčbu HR-pozitivních metastatických karcinomů prsu.

„Přibližně 50% pacientek, které užívají tyto léky, si stěžuje na bolest nebo ztuhlost kloubů a asi polovina z nich označuje bolest za závažnou”, prohlásila vedoucí studie Dawn Hershmanová, M.D., z Columbia University Medical Center jako zdůvodnění toho, proč některé ženy přestávají užívat tyto léky.

Několik předchozích malých studií naznačilo, že akupunktura může zmírnit bolest a ztuhlost spojenou s inhibitory aromatázy, jiné naopak neprokázaly žádný přínos, řekla doktorka Hershmanová, která prezentovala zjištění nové studie 7. prosince 2017 na sympóziu o karcinomu prsu v San Antoniu. Ona a jej kolegové naplánovali toto novou rozsáhlou studii, aby získali jasnější odpověď na otázku, zda akupunktura může zmírnit bolest spojenou s užíváním inhibitorů aromatázy.

„Určení zásahů směřovaných na bolesti kloubů vyvolané inhibicí aromatázy je zásadní, ale dosud o ně byla nouze. Tato experimentální studie prokázala, že v porovnání s placebem může akupunktura poskytnout trvalou, nefarmakologickou možnost zlepšení svalověkosterních symptomů, které se vyskytují u těchto pacientek“, řekla Raquel Reinboltová, M.D., onkoložka specializující se na rakovinu prsu při The Ohio State University Comprehensive Cancer Center, který nebyl zapojený do studie.

„Snížení zkušenosti s drogovou toxicitou se potom může promítnout do lepšího dodržování terapie a nakonec k zlepšení výsledků u rakoviny prsu,” řekla Dr. Reinboltová.  Mít akupunkturu a propojení s akupunkturisty jako alternativu nebo doplněk k užívání předepsané bolestivé medikaci může pacientkám pomoct cítit se silnější, aby zvládly bolest kloubů, která se může vyskytnout jako vedlejší účinek jejich léčby rakoviny, řekla Ann O’Mara, Ph.D., RN, vedoucí výzkumu paliativní péče v oddělení Divize prevence rakoviny při NCT.

Nejsilnější stránkou této studie je, že šlo o mnohostranné testování, které zahrnovalo množství pacientek z všeobecných onkologických praxí, ne jen z univerzitních lékařských center, poznamenává Dr. O’Mara. To znamená, že výsledky jsou pravděpodobně široce uplatnitelné na všechny ženy ve společnosti.

Sdílej