Ve dnech 19. – 21. 11. 2018 se v Olomouci uskutečnil již 14. ročník konference diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, kterou pořádá MedChemBio, Ústav molekulární a translační medicíny LF Upol (IMTM) a Nadace pro výzkum rakoviny ČR. Konference se letos zúčastnilo na 150 odborníků z ČR i z celého světa, konalo se na 40 přednášek na téma novinky ve výzkumu rakoviny, bylo vystaveno 9 posterů vědců z různých oblastí výzkumu rakoviny, které v krátkosti a staticky vystihují oblast jejich bádání.

Součástí konference byl i Tech Transferový workshop, zaměřený na nově začínající projekty v biotechnologii (start-ups), na vývoj a výzkum odvozený od jiného již existujícího výzkumu (spin-off) a na inovace a jejich sociální dopad.

Jako každý rok byly uděleny ceny za nejlepší dvě přednášky Zdeňku Škrottovi a Miroslavu Hruškovi. Rozhovory s těmito vědci přineseme v dalších článcích.

Pro zahraniční přednášející byla připravena nad rámec konference prohlídka IMTM, která na všechny velmi zapůsobila. Vědkyně Matejka Rebojl z USA se vyjádřila, že „nečekala v České republice ve střední Evropě pracoviště tak vybavené, špičkové kvality, na světové úrovni“.

Děkujeme všem účastníkům nejen za sdílení vědeckých poznatků, ale i za vytvoření příjemné atmosféry, která během této konference panovala. Rovněž děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci.

Sdílej