Nadace Rakovina věc veřejná – nadace pro výzkum rakoviny, po dvaceti letech své existence změnila název na Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika, aby se její název se svou podobou přiblížil k názvu obdobných nadací ve světě. Rovněž se změnilo logo, jehož současná podoba lépe odpovídá současným estetickým trendům. Věříme, že se vám náš naše nové logo a jméno bude líbit, a že se nám ostanete věrní.
Sdílej