ředitel nadace Peter Vanek

Stacionář pro ambulantní podávání chemoterapie FNOL, Olomouc

 

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 proběhla na Onkologické klinice v Olomouci oslava Mezinárodního dne žen. Ženám pacientkám, lékařkám, zdravotním sestrám a správním zaměstnankyním byly předány růže, přáníčko s receptem na nepečené MDŽ pusinky.

Dva lidé z Nadace pro výzkum rakoviny a tři dobrovolníci prošli ambulance i lůžková oddělení radioterapie, chemoterapie a brachyradioterapie. Pacientky i zaměstnankyně ocenily a kvitovaly s povděkem především slova p. Vaneka, ředitele Nadace pro výzkum rakoviny ČR : „Nejste v tom samy“.

Tisková zpráva:

Nadace pro výzkum rakoviny ČR věnovala u příležitosti Mezinárodního dne žen růži pacientkám a zdravotnickým pracovnicím onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

Nadace pro výzkum rakoviny ČR věnovala u příležitosti Mezinárodního dne žen růži pacientkám a zdravotnickým pracovnicím onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Touto malou pozorností chce nadace nejen poukázat na svou hlavní činnost, kterou je podpora výzkumu nádorů, ale především podpořit pacientky trpící onkologickým onemocněním se vzkazem, že na to nejsou samy.

„V laboratořích v České republice i po celém světě pracují erudovaní vědci, kteří se snaží den co den zlepšovat preventivní, diagnostické a léčebné postupy v onkologii. Pacientů s nádorovým onemocněním neustále přibývá a problematika rakoviny je bezesporu celospolečenským tématem. Je třeba si uvědomit, že jedině výzkum a kvalifikovaný vědecký personál nám mohou pomoci porazit rakovinu anebo z ní udělat chronické, ale dlouhodobě zvládnutelné onemocnění“ dodává doc. MUDr. Marián Hajdúch PhD., místopředseda správní rady Nadace pro výzkum rakoviny ČR. V České republice je ročně nově diagnostikováno s nádorovým onemocněním 90 000 osob a trend zvyšování počtu nemocných je alarmující.

„Všude na světě fungují podobné organizace, jako je ta naše, které se nesoustředí pouze na podporu jednotlivců, ale snaží se pomoci celé komunitě. Nadace pro výzkum rakoviny mají po celém světě mnoho dárců a my věříme, že naše poslání osloví řadu lidí, kteří se k nám přidají, abychom mohli společně podporovat výzkum onkologických onemocnění, který už dnes zachraňuje v České republice 180 pacientů denně“ dodává Peter Vanek, ředitel Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika.

Podpora výzkumu rakoviny je totiž moudrou investicí do společné budoucnosti nás všech.

 

Sdílej