Vědecká konference nenabízí nejen ideální platformu pro sdílení průlomových objevů a nejnovějšího pokroku ve výzkumu, ale poskytuje i dokonalé prostředí pro podporu vědců na začátku své kariéry, kteří se zde mohou setkávat s vědeckými kolegy a předávat a sdílet své úspěchy. Chtěla bych vyjádřit své zvláštní poděkování Nadaci pro výzkum rakoviny v České republice za nepřetržité 13leté sponzorování konference Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, která se dnes nejen vyvinula v největší výroční konferenci o rakovině v České republice, ale motivovala mnoho začínajících vědců, včetně mě, formou podpory stipendiem. Nemohu dostatečně vyjádřit, jak povzbudivé pro mě jako doktorandku bylo, když jsem od nadace získala stipendium. Dnes bych tedy na zdi nadace chtěla vyjádřit srdečné díky za podporu #CancerCure #CancerConvention #WomenInCancerResearch, #WomenInScience.

Sdílej